Hva er AMFI Botorvet Aktivitetsdag?
AMFI Brotorvet Aktivitetsdag er en dag med blanding av aktiviteter og mosjon. Amfi Brotorvet Aktivitetsdag er sykling, løp, gå, taktikk, problemløsning og samarbeid. Hensikten er å besøke så mange poster man vil, ønsker eller rekker i løpet av arrangementet. Man kan selv velge hvordan man kommer seg mellom postene - feks. sykle, løpe eller gå (helst ikke motordrevet kjøretøy). Ved postene må en eller alle på laget utføre praktiske -eller teoretiske oppgaver. Postene er ikke vanskeligere enn at alle kan klare det, både barn og voksne.

Hva slags type poster er det?
Alle poster er aktiviteter av forskjellig type og nivå. Dette kan feks være dart, luftgevær, ringspill, boxspill, blink, bygging, rappelering, sklie, stable, innebandy, tullefotball, basket, brannslukking, førstehjelp, roing m.m.

Hvor melde jeg meg på?
Les mer om påmelding her. Du kan melde deg på følgende måter:
A) Kontakt oss på telefon 915 96 012 (SMS eller ring)
B) Send oss en e-post til post@amfi-brotorvet.no
C) Manuelt ved oppmøte på G-sport Brotorvet, Skagerrak Sparebank eller Amfi servicekontor
D) Etteranmeldelse på arrangementdagen
Vi minner om at antall personer på arrangementet er begrenset til 300 stykker. Arrangementet kan være derfor fulltegnet om du venter for lenge.

Hvor mye koster det å delta?
DET ER GRATIS Å VÆRE MED !

(et lag må bestå av minimum 2 personer, men kan også være en hel familie)

Hvor er start og mål?
Start og mål er ved parken på sør-enden av Amfi Brotorvet kjøpesenter på Stathelle.

Hvor får man utdelt startnummer?
Lagene får utdelt "startnummer" ved parken på sør-enden av Amfi Brotorvet kjøpesenter på Stathelle. Ved dårlig vær vil utleveringen foregå ved scenen ved Coop Extra inne på kjøpesenteret.

Hva med kart og liste over postene?
Denne informasjonen blir utlevert lagene ved start- og målområdet kl. 1100. Noe av informasjonen blir også gjort tilgjengelig på disse websidene i forkant av arrangementet.

Hvem kan delta?
Aktivitetsdagen er åpen for alle. Dette er et familiearrangement. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, men anbefalt nedre aldersgrense er ca 5 år. Små barn bør følges av en foresatt

Når starter det?
Hovedstarten går kl. 11:00, men laget kan starte når de ønsker etter kl. 11:00. Jo lenger man venter jo kortere tid har man før arrangementet avsluttes.

Hvor lenge varer arrangementet?
Laget må være i mål senest kl. 16:00.

Er det premiering?
Ja, vi trekker ut gevinster på startnummer. Alle har like stor sjanse på gevinst. For hver post du besøker mottar du ett lodd. Jo flere lodd, jo flere sjanser for å vinne premie(r)

Hvor mange er det på hver lag?
Det er minimum 2 personer per lag.
Om man ønsker kan feks hele familien danne ett stort lag, eller man kan dele seg i flere lag av varierende størrelse.

Hvem kan danne lag?
Så lenge det er minimum 2 personer på laget, kan alle danne lag, uansett alder og kjønn. Man kan være så mange man vil på ett lag. NB! Små barn bør følges av en voksen/foresatt
 
Hvor mange poster er det?
Det er totalt ca +/- 30 poster rundt om på Stathelle. Nordligste post er ved Bamble Bibliotek, mens sørligste post er ved Bamble Brannstasjon på Sundby.

Må man besøke postene i en bestemt rekkefølge?
Nei, man kan besøke postene akkurat i den rekkefølgen man selv ønsker. Noen velger kanskje postene som ligger i gangavstand fra start/mål, mens andre velger poster som ligger lengre unna. Du bestemmer!

Må man besøk alle postene?
Nei, man kan besøke akurat det antall poster som man selv ønsker. Dette er helt opp til laget og hvor mye tid de selv ønsker å bruker eller har til rådighet. Velger man poster som ligger langt unna rekker man færre enn de som ligger tettere i sentrum.

Hvordan finner jeg frem til de forskjellige postene?
Alle lag for utdelt kart ved start. Postene er markert på kartet med en kort beskrivelse av stedet hvor posten befinner seg. Alle postene er veldig enkle å lokalisere - dette er ikke orientering.  Litt lokalkunnskap kan selvfølgelig være en fordel.

Hva trenger man av utstyr?
Det er kun sykkelhjelm som er obligatorisk om man benytter sykkel eller andre "kjøretøy" som fremkomstmiddel.

I tillegg kan det være lurt å ha med noe som gir deg energi, som feks sjokolade og vann/saft.

Er det noe utstyr som laget MÅ ha med og som er obligatorisk?
Dersom laget benytter sykkel er det obligatorisk at man har på seg hjelm. Laget får ikke starte dersom noen av deltagerne mangler hjelm.

Hva med forsikring?
Deltagerene må selv eventuelt sørge for forsikringer gjennom reiseforsikring, innboforsikring, ulykkesforsikring etc. Det er ikke mulig å kjøpe engangslisens gjennom Norges Sykleforbund på dette arrangementet,da dette ikke er et sykkelritt!

Vakter
Det vil være vakter under arrangementet. Disse vil hovedsakelig være tilstede for å gjennomføre aktiviteter på visse poster. Det vil ikke være spesifikke trafikale vakter.

Trafikkregler
Det vil ikke være dedikerte trafikkvakter under arrangementet. Grunnen til dette er at man aldri vet hvor lagene vil ferdes og hvordan de vil ankomme postene.

Det er derfor viktig at alle følger vanlige norske trafikkregler dersom man ferdes langs veg og gang/sykkelveg. Vis hensyn til andre myke trafikkanter (gående) og følg trafikkreglene dersom man sykler, løper eller går langs ofentlige veger. Ikke ta unødige sjanser - husk at myke trafikkanter alltid vil "tape" dersom man kommer ut for et uhell med kjøretøy.

Husk at hjelm er påbudt under arrangementet når man sykler!